Ortodòncia i les 7 fases del tractament

L’ortodòncia és una especialitat dins de l’odontologia que s’encarrega del diagnòstic, prevenció i tractament dels problemes d’oclusió, anomalies de posició o de forma tant de dents com esquelètiques. També té una vessant estètica i és la de construir somriures en nens i adults.

Hi ha molts tipus de tractaments ortodòntics tant per a adults com per a infants. El primer de tots acostuma a ser, quan es requereix, l’expansió del paladar en aquells nens i nenes que presenten el paladar estret i amb poc espai per a una correcta erupció de les dents definitives.

Tot tractament d’ortodòncia està dissenyat i planificat individualment per a cada cas i pacient. Implica uns objectius i uns resultats. Per aconseguir-ho cal implementar cada fase amb el màxim d’eficiència i rigor.

Ortodòncia i les 7 fases del tractament

Tots coneixem ja els beneficis que ens representa un bon tractament ortodòntic a nivell funcional, de salut, estètic i psicològic. A Ortodoncia Sant Cugat planifiquem 7 fases des que tenim el primer contacte amb el pacient fins que s’acaba el tractament. Serà quan lluirà el seu millor somriure i encaixarà perfectament les seves dents!

El temps total del tractament dependrà de cada cas i pacient. És més llarg tractar un nen o nena el qual primerament necessiti d’eixamplar el paladar i després fer correccions amb bràquets que alinear les dents d’un adult amb els alineadors transparents Invisalign.

Fase 0: contacte, diagnosi i tractament

En aquesta fase rebem al pacient a la clínica, s’inicia el cas.
Fem una primera visita, podríem dir documental, ja que la dediquem a maximitzar la informació que rebem del pacient. Parlem amb ell o amb ella perquè ens exposi què li passa, fem un escàner digital 3D de la seva boca, prenem fotografies i radiografies digitals i estem atents al seu historial.

Amb tota aquesta informació els nostres doctors dissenyen les accions a fer i planifiquen quan i com es faran. També els resultats esperats.
En una segona visita, li donem al nostre pacient tots els detalls del seu tractament i els objectius a assolir. També pot veure a la pantalla de l’ordinador una projecció digital de l’evolució prevista i del resultat final del tractament.
Aquesta és la fase més important de qualsevol tractament d’ortodòncia ja que hi ha moltes opcions, simulacions i càlculs a fer fins que es troba la millor solució. També és la menys activa per part del pacient perquè encara no porta cap aparell dental.

Fase 1. Alineament dental

Primer de tot es fabriquen i col·loquen els alineadors dentals específics i individuals per a cada cas i pacient. En el cas dels bràquets, es col·loquen mitjançant un cimentat indirecte digital, tots de cop en una sola vegada.
En aquesta fase es sol corregir l’apinyament dental i cercar l’alineació lateral de les dents. També anivellar verticalment les arcades dentals. El reposicionament de les dents s’aconsegueix aplicant-hi forces i pressions que les mouran fins al lloc prèviament establert.
Un altre objectiu en aquesta fase sol ser, cas que es doni, el corregir la mossegada creuada i facilitar l’erupció de les dents que no ho hagin fet quan tocava o amb la normalitat requerida.
El temps d’aquesta fase pot anar entre els 4 i 5 mesos.

Fase 2. Correcció de la mossegada

El principal objectiu és corregir la mossegada, també dita oclusió dental, perquè sigui totalment funcional i eficient. Les dents encaixaran tant horitzontalment com verticalment, en la seva posició correcta. Pot requerir de l’ús de les famoses gomes o elàstics d’ortodòncia.
El temps d’aquesta fase pot anar entre els 6 i 8 mesos.

Fase 3. Tancament d’espais

Pot donar-se que, fruit de la nova posició que ocupen les dents com a resultat de la fase anterior, s’hagi creat espais no desitjats entre elles. En aquesta fase cercarem eliminar els espais no desitjats entre les dents del pacient. Òbviament això cal fer-ho una vegada s’han alineat i reposicionat les dents.
El temps d’aquesta fase pot anar entre els 3 i 4 mesos

Fase 4. Acabat i correccions individuals

Al principi d’aquesta fase, les dents han d’estar completament alineades, els espais hauran d’estar tancats i la mossegada ha de tenir una relació correcta. Acostuma a ser així ja que si s’hagués donat alguna discrepància o algun imprevist que vingués a alterar els resultat final, això s’hagués corregit en la fase anterior.
Aquesta serà la fase on farem petites correccions que garantiran l’èxit final del tractament. Perfeccionarem la posició dentària, vehicularem l’assentament final de les dents, ajustarem posicions dentals individuals, igualarem les arrels i corregirem les petites discrepàncies que hagin pogut donar-se.
El temps d’aquesta fase és molt variable, depèn molt del perfeccionament que vulgui aconseguir l’ortodoncista. Pot anar entre els 3 i 6 mesos.

Fase 5. Retirada dels aparell dentals

Una vegada haguem verificat que les dents estan alineades, que no hi ha espais entre elles, que la mossegada és la correcta i l’estètica és la idònia, arriba el moment, en majúscules, de retirar els aparells dentals.

És un moment magnífic tant pels nostres pacients com per a nosaltres. El moment on culmina tota la bona feina feta per tots.
És el moment on els nostres pacients i gairebé amics es converteixen en finishers d’Ortodoncia Sant Cugat i llueixen el seu millor somriure.

Fase 6. Retenció

Una vegada hem tret els aparells dentals acostumem a col·locar uns retenidors dentals per a garantir que les dents es quedin a la seva nova posició. Han d’assentar-se les noves posicions adquirides. Això cal fer-ho ja que les dents tenen “memòria” i si durant un temps no consolidéssim la seva nova posició, tornarien a desalinear-se totes soles.
Els retenidor poden ser fixes (sent uns petits filferros que es cimenten a la cara interna de les dents) o removibles (es poden treure i posar a voluntat del pacient) els quals han de col·locar-se per dormir cada nit.
El temps d’aquesta fase també varia molt en funció del criteri de cada professional, però des de el nostre punt de vista, ha d’allargar-se el major temps possible.

Llavors podríem dir que els temps mitja d’un tractament d’ortodòncia a la nostra clínica és de 12 i 18 mesos, i que variarà segons la dificultat de cada cas, quin tractament s’estigui aplicant i del rigor i disciplina amb que es faci.

Ortodoncia Sant Cugat és una clínica amb els processos 100% digitalitzats i totalment especialitzada i dedicada únicament a l’ortodòncia de grans i petits
La nostra il·lusió és ajudar a tothom a tenir una molt bona mossegada i a construir somriures
Us esperem!

Comparte la publicación: