Què són els bràquets i com funcionen

Els bràquets s’utilitzen en ortodòncia per a corregir la posició de les dents quan estan mal alineades, molt separades o apinyades, quan hi ha problemes en la mossegada, etc.

Què són els bràquets?

Els bràquets o alineadors dentals són la part més visible de l’ortodòncia, petites peces de forma quadrangular que es col·loquen i adhereixen a les dents. Es dissenyen específicament per a cada dent i sobre ells es col·loca un arc metàl·lic que se subjecta mitjançant les lligadures. Per a garantir una bona adhesió, en iniciar el tractament d’ortodòncia es tracta la superfície de les dents amb pasta de pols de pedra tosca (piedra pómez en castellà) i un gel que grava l’esmalt i elimina la placa bacteriana.

Parts bàsiques dels bràquets : base, aletes i slot.

  1. Base: és la part sobre la qual es col·loca el ciment especial per a adherir-lo a la superfície de la dent. El bràquet, porta incorporada una malla de manera que el ciment penetri a través d’aquestes rugositats per a facilitar la cimentació. La forma és corbada per a adaptar-se a la morfologia específica de cada dent.
  2. Aletes: són les parts que sobresurten cap al llavi. Permeten col·locar les lligadures al seu voltant per a fixar l’arc. Estan polides perquè l’acabat sigui suau i fregui el mínim la mucosa oral.
  3. Slot és l’espai que existeix entre les aletes. Hi ha un vertical i un altre horitzontal, que és on es col·loca l’arc.

Com funcionen?

El redreçament de les dents és una qüestió de tensió i força on les “obliguem” a alinear-se en una posició determinada. Avui dia els bràquets estan dissenyats d’una manera concreta perquè es transmeti la informació en un moviment precís. És a dir, són els que porten la informació necessària perquè, a través de l’arc, es realitzi el moviment que el ortodontista planifica. El seu disseny és específic per a cada dent de manera que l’arc transfereixi la força suficient capaç de moure les dents a la posició desitjada, de forma lleugera però constant.

Cal tenir en compte que l’ortodontista ha de planificar com s’han de moure les dents de forma tridimensional, ja que les dents es mouen en els tres plans: horitzontal, vertical i transversal, moviments que es denominen de 1r, 2n i 3r ordre.

Tipus de bràquets:

Hi ha diferents tipus de bràquets i s’utilitzaran en el tractament en funció de cada cas, tenint en compte el diagnòstic, l’edat i les preferències del pacient.

  • Bràquets metàl·lics. Coneguts també com bràquets fixos o convencionals, són els aparells dentals més populars. Els coneixem també com bràquets fixos o convencionals i estan fabricats en acer i titani. Són visibles ja que es col·loquen a la part exterior de les dents. A més, dels diferents tipus d’ortodòncia que es practiquen en l’actualitat, la utilització de bràquets de metall acostuma a ser la més econòmica. Requereixen d’una lligadura de filferro o una sèrie de gometes per a fixar l’arc sobre les dents. Es tracta d’una ortodòncia molt resistent que aplica una força constant per a moure les dents, sent ideal per a tractaments en nens i joves.  També s’utilitzen per a tractar maloclusions en adults als quals no els importa que es vegin els aparells. A l’ésser una ortodòncia visible, el gran avantatge és que els resultats s’aprecien fàcilment al llarg del procés.
  • Bràquets de colors. En realitat els bràquets de colors no existeixen. El que els proporciona color són les gomes de colors que es col·loquen a cada bràquet. Són ideals per a nens, fan que l’ortodòncia sigui una mica més divertida i els permet triar entre els seus colors favorits. A més, a cada visita a l’ortodontista per a ajustar els aparells es pot canviar d’estil amb noves gomes de colors.
  • Bràquets ceràmics. També coneguts com a  bràquets estètics o bràquets de safir són una alternativa als bràquets metàl·lics convencionals. En ser menys visibles a simple vista ja que tenen un color similar a les dents resulten molt més estètics. Els bràquets de ceràmica de bona qualitat, com per exemple els Clarity Advanced de 3M, són tan o més resistents que els convencionals, treballen mecànicament igual i no es tenyeixen. El que pot tenyir-se algunes vegades és l’elàstic que subjecta el filferro al bràquet, per la qual cosa és recomanable usar lligadures de metall recobertes de tefló blanc que no es taquen. Els filferros estan fets amb un material compost molt resistent i poden ser blancs per a dissimular encara més els bràquets de ceràmica. És a dir, constitueixen una opció d’ortodòncia visible més estètica, sent més econòmica que l’ortodòncia invisible.
  • Bràquets autolligables. A diferència dels anteriors, els bràquets autolligables no necessiten cap element addicional per a subjectar l’arc, evitant així l’ús de gomes. En aquest cas l’arc es sosté mitjançant uns clips incorporats en el mateix bràquet. El fet de no haver de canviar periòdicament les gomes elàstiques fa que es redueixin les visites a l’ortodontista. Els bràquets autolligables redueixen el frec entre el bràquet i l’arc, afegint comoditat i facilitant algunes operacions del tractament. Els més recomanables són els bràquets autolligables Damon i els Smart-clip de 3M.
  • Bràquets linguals. Els bràquets linguals sí que són totalment invisibles ja que es col·loquen en la part interior o lingual de les dents. Es tracta d’aparells metàl·lics fixos que es dissenyen a mida per a cada dent, per la qual cosa no produeixen rascades ni molèsties en menjar ni en parlar. Com més petits són, més còmodes són per al pacient. Permeten solucionar tot tipus de problemes d’alineament i mossegada en ser molt efectius per a casos en els quals és necessari moure les arrels de les dents. És un dels tractaments més avançats i per excel·lència és l’ortodòncia coneguda com a ortodòncia lingual o ortodòncia invisible, per tant, quan parlem de bràquets invisibles ens estem referint als bràquets linguals.

Amb tot l’anterior segurament et preguntaràs si necessites ortodòncia i quin tractament d’ortodòncia triar. Cal que visitis a un ortodontista amb màster d’ortodòncia de 3 anys de durada perquè estudiï el teu cas i et faci un diagnòstic. A partir d’aquest moment, podràs saber si el teu problema es pot resoldre amb ortodòncia i quin tipus de bràquets o alineadors dentals s’adapten millor al teu cas concret.

Comparte la publicación: